Forstå kar me kjøme frå

fagre fjell, flotte farga / der e visse ting så aldri blir forandra
bygda, ho e der endå, ho stende endå / sjøl om minne fordra at ho falma
kjøme aldri heimigjen, men lengta tebake / for bilde glinsa bedre i gamle dage
det var trygt og godt når alle kjende alle / det va der du vart grepen i fallet
ditte e en kjærleik så aldri rusta / ditte handla om den dufta du huska
alt du fe i livet e lufta du pusta / og heime e ho reine

refr.:
bygda, me lengta tebake, men me kjøme aldri heimigjen
bygda, bada-bada bap bap bap ba…
bygda, me lengta tebake, men me kjøme aldri heimigjen
la-la-la…

fram då frendar, drit i alle trenda / pendele fer att og fram som en pendlar
mens me va på kafé i gamle fille / uten høghalsa genser og firkanta brille
det va nesten som tida sto stille / for ut te vatne for å bade og grille
grade og snilde, fulle ta fjas / monge myte, men ikkje mykje mas, der
lilla lyng, blått vatn og grønt gras / sjøl då det va grått va det stas, der
molto bene moltebær / ei mormor i marmor med mjuke hende

refr.

det kjøme brått som ei utrøne / og varma godt som ei hårføne
me snakka sant som ei god skrøne / mens platå snurra ront som ei sorphøne

refr.