Forstå kar me kjøme frå del 2

einaste av format det va småligheit / dobbelmoral, hat og grådigheit
og god alkohol va vanskli å få tak i / så nokre drakk after shave og ødela maje
og mens den lange arma fanga dei så langa / så brende dei sjøl med hi handa
sleipe slanga, og viss du krangla / så laga du vanska og det va du så vart klandra
og slått i haude med folda hende / for sele e dei so trur og ikkje tenke
sele e dei så helde live sitt i lenke / og nekta sej alt det gode dei ikkje trenge
asketisk, patetisk, pietistisk / nesten heilt surrealistisk
med frykt for herren, respekt for dei eldre / helde midnattsmesse klokka nitten tredve
alt til si tid, og aldri på måfå / bygge fem karnappa og teke pant i ståvå
forstå kar me kjøme frå, sunnmørsk logikk / det e fjell, gud og nynorsk møbelfabrikk

refr.: forstå kar me kjøme frå

om du e frå møre, syd eller nord / om du he sjela i fatle og bor med ne mor
om du e styrmann på land med nye hyre / så e det bygdedyre så teke over styre
han går på to og fire, han ste og flire / klappa på en og tre og ødelegge beate
flokkdyr som fisk i en stime / falkeblikk med saudestire
enfoldige, onde, naiv / og det kan bære både nag og kniv
og ska på død og liv formynde og forpeste / fordømme tidsfordriv og lovprise slit
he’kje, fe’kje, må’kje nåke / du fe’kje til nåke når sjela ho e låke
og jante gjer at du sle’kje til på nåke / og verte en trykk-kokar uten hål i låke

refr.

harde hud va veldig vikti / når alle kjende alle, gardinene va gjønåsikti
såg det i glasa, mykje lys og mykje varme / en såg det i fjesa, mykje styr og mykje harme
massiv migrene og kalde kvalme / ta undertrykte rykte om en sjøl og alle andre
et fargerikt fellesskap! ubudne gjesta / alt frå brune saus til kvite lesta

og mens den lange arma fanga dei så langa / så brende dei sjøl med hi handa