Sjarmør

kjeltring! ej brukte å ringe på og stikk av / he holt det ekte sida ej va ei lita stikk sag
i dag e det mitt fag å kjøyre i fylla / gå med pistol og drive hor og du skulda
mafioso med hål på håsene / det kosta cash viss du vil dryle dråsene
frå åmdale, du kjenne straffa / ej festa dej te vegge og kasta højgaffla
og viss ej høyre nåke som helst gnål / så ska ej rive dej et nytt rævhol
bor i et fjøs, arbeida i et fjøs / ej lukta fjøs, ja, du he rett te å vær nervøs
når ej går frå bar te bar, ej går frå gar te gar / ej går frå far te far og sej ”få sjå døttå di”
ej den nye kjekke støttekontakta di / få sjå ne no elle so brenne ej ned lødå di

bru:
fyll, hor, store pistol
det umuli å flykte, ej veit kar du bor
fele fyr, spela trekkspel mens ej spyr
ej e en avlstyr, ka du byr?

refr.:
me går i gjeng og me skyte med tsjeng
tjena peng og basse den går deng deng
ka du sei? ka du sei?
”koffor e du så fele?” ej sei fuck dej, krede!

sjarmør! ej drikke en palle med øl / ej e tredobbel mester i fyllerøl
byde jentene heimgjen på kukost og vin / ej e ikkje feminist, men ej fe fitte i stim
ho va so grade, ho va nesten på gråte / ej måtte ta ne på den franske måte
på danske båte, ej veit ka so må te / friske folk sei ej e ganske råte
att og fram, ut og inn / te ho fe muskelsvinn i ringmuskle sin
mens me høyre på køntri og vestern / ej e’kje homo som skatebård og sjef r
forste’kje ka dokke kava med / side brok e’kje nåke å gå ta gara med
ej he sjitne støvla, heimestrikka genser / sirkel sag, ej e en sjikkeli gangster

bru/refr.