Skjemde

om det e ny norsk elle gammale sanskrit / brask og bramfri skjønnskrift og kjønnsdrift
om du e fanga i limbo, mangla libido / e heldig i kjærleik eller dritgod i bingo
snakka lingo som en bimbo / eller e ei avdanka stjerne som ringo
om musikke stoppa og lyse e slått ta / om kroppane sitra og det smitta
om du floppa eller hitta / så husk det e’kje drit alt så glitra
om du lika el caco eller el axel / om du stressa koffert eller rocka ransel
alle vil verte godtatt / om du e mozart, borat, advokat, dovakt
på vitamina elle prozac, motsatt / kan’kje du ver dej sjøl uten å verte motsagt
hat og behag, smak og bedrag / det e kvar dag frå daggry te daggry
det e sånn det e i kvar bygd og kvar by / skadefryd og gammen i vilden avsky
du fe byttevis med skam slengt i tryne / for folk plassera skuld longt ute av syne
når det brygga opp til storm og svarte skye / og farlige hagl-byge – så husk at

refr.:
du he’kje nåke å vere skjemde ta

he du vanska med kampa av tannstein? / he du angst for fallande takstein?
e du keivhendt, hjulbeint, kalvbeint? / klønete som langbein når han e bakstein?
om du e frampå elle bakpå, bur på gatå / eller i et hus med både vegg og tak på
det e ei fine linje myllå single og ungkar / å henge ut med fedre eller onkla
kaffi e varme elle lonka, oppvask i bonka / og du sitte heime aleine og ronka
det e’kje nåke å fare ta gara med / det e’kje nåke å fare på bara med
det e’kje vits viss du ikkje kan sjekketricks / og he et ansikt follt ta kvise og tics
eller ikkje kan sjå forskjel på panneband og slips / eller viss du he et stemmeband så går i fist
ell-er trenge å jobbe litt med sjarm / viss du gjenge rundt og mangla ei arm
det e kun en vei opp og det e fram / me e side brok og me eig ikkje skam

høgskalla, lågskålla, høghalsa, t-skjorte / takke nikke neie bukke

refr.